U bent hier: homeDiensten › Speciale voegwerken

Speciale voegwerken

Naast klassieke voegwerken onderscheiden we ook speciale voegwerken.

Toon op toon voegwerken

Toon op toon voegwerk wordt toegepast bij zeer moderne bouwstijlen.

Hierbij is het de bedoeling dat er een specifieke exclusieve kleur bekomen wordt die eigen is aan het gevelmetselwerk waarbij het eindresultaat een egaal uitzicht teweeg brengt. Voegmortels gebruikt voor toon op toon voegwerk zijn vrijwel verkrijgbaar in alle kleuren.

Bij  het opteren van toon op toon voegwerk worden er veelal eerst voegstalen opgevraagd bij gespecialiseerde firma’s in het vervaardigen van voegmortels.

In sommige gevallen kan er ook gebruik gemaakt worden van traditionele voegmortels.

Elastische voegwerken

Elastische voegwerken worden uitgevoerd onder siliconebasis. Daar deze een zeer grote rek en krimp weerstand heeft wordt dit product veelal gebruikt op plaatsen waarbij verschillende materialen elkaar kruisen.

Elastisch voegwerk wordt altijd uitgevoerd wanneer de voegwerken beëindigd zijn!

De belangrijkste plaatsen waarbij elastisch voegwerk best toegepast wordt zijn de aansluiting tussen het gevelmetselwerk en het buitenschrijnwerk (ramen en deuren).

Daar deze door de verschillende weersomstandigheden een grotere uitzettingscoëfficiënt heeft dan het metselwerk is het noodzakelijk deze elastisch op te voegen.

Ook andere materialen(buitenkranen,dampkaproosters,….)  die een aansluiting hebben met het buitenschrijnwerk worden het best elastisch afgedicht.

Ook bij elastische voegwerken kan men beschikken over een gamma van verschillende kleuren al dan niet overschilderbaar of bruikbaar op alle natuursteensoorten!

  • Speciale voegwerken -
  • Speciale voegwerken -
  • Speciale voegwerken -
  • Speciale voegwerken -
  • Speciale voegwerken -

Voegwerken Stijn De Muynck © 2010 sitemap - privacy & disclaimer - webflow webdesign Aalter